Νέες πλατφόρμες ελέγχου στην αγορά τυχερών παιχνιδιών

στοίχημα καζίνο

Στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών στοχεύει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Ξεκινάει εκ νέου στελέχωσή της, αλλά και την πρόσληψη ειδικών συμβούλων για μια σειρά από ζητήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι αθέμιτες πρακτικές και τα προβλήματα εθισμού των παικτών.

Στα σκαριά βρίσκεται μια νέα εφαρμογή για την καλύτερη διαχείριση των καταγγελιών από τους παίκτες για τα θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΕΠ. Στόχος είναι αφενός οι καταγγελίες να γίνονται πιο εύκολα και αφετέρου η διερεύνηση να πραγματοποιείται πιο γρήγορα. Για αυτό το λόγο αναζητείται τεχνογνωσία άλλα Αρχών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο όγκο καταγγελιών, ώστε αυτή να προσαρμοστεί στα δεδομένα της αγοράς τυχερών παιγνίων.

Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση και διερεύνηση των καταγγελιών που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ πραγματοποιείται “χειροκίνητα” από το περιορισμένο δυναμικό της επιτροπής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2020 περίπου το 39,1% των καταγγελιών/αναφορών που υποβλήθηκαν στην ΕΕΕΠ υποβλήθηκαν διευθετήθηκαν και αρχειοθετήθηκαν. Ποσοστό 57,17% παρέμεινε υπό διερεύνηση και 3,74% διαβιβάστηκε προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΕΠ.

Οι καταγγελίες του 2021

Την περσινή χρονιά αξιολογήθηκαν συνολικά 623 καταγγελίες/αναφορές για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων.Το διαδίκτυο και πάλι συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελιών-αναφορών επί του συνόλου, δηλαδή 84%. Η αμέσως επόμενη κατηγορία αφορά ιστοτόπους μη αδειοδοτημένης παροχής τυχερών παιγνίων (Blacklist) με ποσοστό 11%. Ακολουθούν αναφορές-καταγγελίες σχετικές με τα πρακτορεία 3%, ενώ οι υποθέσεις με ασαφές-αόριστο περιεχόμενο καταλαμβάνουν ποσοστά της τάξης του 2%.

Η κατηγορία που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (21,06%) συνδέεται με την ταυτοποίηση και την πληρωμή κερδών, είναι η φραγή λογαριασμού του παίκτη, που έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση διενέργειας συναλλαγών με τον πάροχο έως τη διευθέτηση του ζητήματος. Η φραγή λογαριασμού επιβάλλεται στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές.

Ωστόσο σε πλήθος άλλων περιπτώσεων ο πάροχος τυχερών παιχνιδιώνκαθυστερεί των καταβολή των κερδών ή/και επιβάλλει φραγή στο λογαριασμό, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης έχει ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης, επικαλούμενος παράβαση των όρων σύμβασης προσχώρησης του παίκτη στο παίγνιο.

Το 12,48% των καταγγελιών αφορούσε την πληρωμή κερδών. Οι υποθέσεις αυτές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, σχετίζονται με την άρνηση ή την καθυστέρηση έγκρισης των αιτημάτων ανάληψης ποσών που έχουν πιστωθεί στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις συνδέονται με τις απαιτήσεις ταυτοποίησης των παικτών πριν την πληρωμή για λόγους καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά κανόνα, η πληρωμή υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και ο παίκτης δεν επανέρχεται.

Συναφής κατηγορία με την παραπάνω είναι και αυτή των αναφορών που σχετίζονται με την διαδικασία ταυτοποίησης με ποσοστό 6,08% η οποία διενεργείται τόσο στο στάδιο εγγραφής ενός παίκτη όσο και στο στάδιο της πληρωμής.

Ακόμη, το 12,32% των υποθέσεων αφορά είτε στη διευθέτηση των κερδών μετά την ολοκλήρωση του παικτικού γεγονότος είτε στην εξαγορά (cash out) μιας αγοράς στοιχήματος, πριν την οριστική έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος. Οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με την μη απόδοση των κερδών στον παίκτη για διάφορους λόγους όπως την αμφιβολία του παρόχου για την ακεραιότητα διεξαγωγής ενός συγκεκριμένου γεγονότος (match fixing) που προσφέρθηκε για στοιχηματισμό, την ακύρωση ενός γεγονότος, την υπόνοια ότι ο παίκτης συμμετείχε στο παίγνιο για λογαριασμό τρίτου, τεχνικές αστοχίες των συστημάτων διεξαγωγής κ.ά.. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με αυτήν της ακύρωσης συμμετοχών, στοιχημάτων και γεγονότων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται και με τη φραγή του λογαριασμού του παίκτη, ειδικά όταν ο πάροχος πιθανολογεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, ότι ο παίκτης συμμετείχε στο παίγνιο για λογαριασμό τρίτου.

Σημαντικό ποσοστό (10,45%), επίσης, καταλαμβάνουν οι καταγγελίες που αφορούν μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι εγγράφονται κατόπιν ελέγχου στον κατάλογο (Blacklist), ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων. Επισημαίνεται, ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις