Η ΕΕΕΠ θα αναλάβει τη ρυθμιστική ευθύνη της για τα «φέσια» της Interwetten;

Η ΕΕΕΠ θα αναλάβει τη ρυθμιστική ευθύνη της για τα «φέσια» της Interwetten;

Η αγορά διαδικτυακών τυχερών παιγνίων υποτίθεται ότι είναι αυστηρά ρυθμισμένη. Αυτό πρέπει να αφορά και τα χρέη των παρόχων προς τρίτους.

Η ιστορία της αγοράς του τζόγου στην Ελλάδα είναι μακρά και σύνθετη, στο σταδιακό πέρασμα από την εποχή που υπήρχαν μόνο κρατικά λαχεία (και το Λαχείο Συντακτών!) και το επίσης κρατικό ΠΡΟΠΟ, μέχρι τις μέρες μας με τον διαδικτυακό τζόγο σε όλες τις παραλλαγές του.

Βασική πλευρά όλων των συζητήσεων και των θεσμικών παρεμβάσεων σε αυτό το θέμα, ήδη από την εποχή του Ν. 4002/2011 που διαμόρφωσε το πλαίσιο για την απελευθέρωση αυτής της αγοράς, ήταν ότι χρειάζεται αυστηρή εποπτεία και ρύθμιση αυτού του χώρους.

Ο λόγος  ήταν ότι η ανάπτυξη του διαδικτυακού τζόγου δημιουργούσε μεγάλους κινδύνους για τους παίκτες, από τις κάθε λογής απάτες έως το πάγιο πρόβλημα, σε σχέση με κάθε μορφή τζόγου, του εθισμού των παικτών.

Μετά από διάφορες προσπάθειες διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο για τη λειτουργία των διαδικτυακών εταιρειών που προσφέρουν στοιχηματισμό και τυχερά παιγνίδια, με σκοπό να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις εταιρείες που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, σέβονται τους κανόνες του παιγνιδιού και τις υποχρεώσεις έναντι των παικτών και αυτές που πρέπει να μπουν στον «μαύρο πίνακα» και να τους απαγορευτεί η δράση.

Αυτό το πλαίσιο οριστικοποιήθηκε με διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ν. 4635/2019 που τροποποίησε διατάξεις του 4002/2011. Πλέον αντί για τον διεθνή διαγωνισμό που προβλεπόταν αρχικά και που δεν είχε γίνει, διαμορφώνοντας ένα διαρκές «μεταβατικό καθεστώς», ισχύει ότι κάθε αίτηση κρίνεται, ελέγχεται, καταβάλλεται το ανάλογο γενναίο τίμημα για κάθε άδεια και μόνο τότε δραστηριοποιείται μια εταιρεία. Όπως και για κάθε άδεια που σχετίζεται με τον τζόγο υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις για το ποιοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν τη σχετική άδεια, για τις εταιρείες, το προσωπικό τους, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα οικονομικά στοιχεία.

Η περίπτωση Intewetten

Η εταιρεία interwetten είναι από τους πρωτοπόρες στο διαδικτυακό στοίχημα και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες, έχοντας παρουσία στην Ισπανία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία αλλά και την ιδιαίτερα δύσκολη γερμανική αγορά. Έχει επίσης μεγάλες συνεργασίες όπως π.χ. με την National Hockey League. Όπως όλες οι στοιχηματικές εταιρείες είχε κάποια προβλήματα με τη διακοπή των αθλημάτων λόγω πανδημίας, αλλά γρήγορα στράφηκε σε εναλλακτικές και όλη της η δημόσια παρουσία είναι μιας εύρωστης στοιχηματικής εταιρείας. Έτσι ήρθε στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της χορηγίας της το 2020 προς την Super League.

Η εταιρεία είναι νόμιμα αδειοδοτημένη στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η ίδια «Η Interwetten είναι κάτοχος των Αδειών με στοιχεία: (α) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000018-LH για Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και (β) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000019-LH για Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Η υπό «α» ανωτέρω Άδεια επιτρέπει στην Interwetten να διεξάγει παίγνια διαδικτυακού στοιχήματος και έχει ισχύ από την 11/06/2021 μέχρι την 11/06/2028. Η υπό «β» ανωτέρω Άδεια επιτρέπει στην Interwetten να διεξάγει Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, ως ορίζονται στον Νόμο (ήτοι Τυχερά Παίγνια καζίνο, πόκερ και παραλλαγές αυτού, που παρέχονται διαδικτυακά και διεξάγονται είτε σε ζωντανή μετάδοση [live] είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών [Random Number Generator]) και έχει ισχύ από την 11/6/2021 μέχρι την 11/6/2028. Οι εν λόγω δύο (2) Άδειες χορηγήθηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τον Νόμο και τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3265). Η παρούσα Σύμβαση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. δυνάμει της με αριθμό 20601/11.10.2022 απόφασης της τελευταίας».

Τα μεγάλα χρέη και η ευθύνη της ΕΕΠ

Παρότι διεθνώς η Interwetten δίνει την εικόνα μιας εύρωστης εταιρείας που κάνει μάλιστα ανοίγματα που θα αποφέρουν μεγάλα έσοδα, στην Ελλάδα έχει συσσωρεύσει μεγάλα χρέη προς τρίτους, ιδίως προς ΜΜΕ και προς την ίδια την Super League της οποία είναι χορηγός. Χρέη που υπολογίζονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Και αυτό παρότι είμαστε αρκετά μακριά από την εποχή της πανδημίας, το παγκόσμιο αθλητικό τοπίο είναι σε πλήρη λειτουργία και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υποχωρεί ο τζίρος του τζόγου. Είναι αλήθεια ότι οι διαδικτυακές εταιρείες τζόγου συχνά μπορούν να αυξομειώνουν τα περιθώρια του τελικού  κέρδους τους, κυρίως ανάλογα με το πόσο ανταμείβουν τους παίκτες, αλλά κατά βάση είναι εξ αντικειμένου ιδιαίτερα κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι έχει γίνει και η Interwetten και ο εδώ εκπρόσωπός της Stefan Sulzbacher έχει υιοθετήσει αυτή την πρακτική.

Ξέρουμε, όμως, ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει ιδιαίτερα διευρυμένες ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. Για να χορηγήσει τις δύο άδειες στην Intewetten «ξεσκόνισε» τα στοιχεία της, τα οικονομικά της δεδομένα, έλεγξε τα πρόσωπα κλειδιά, διαπίστωσε εάν εκκρεμούν ανοιχτές ποινικές υποθέσεις ή υποθέσεις χρεοκοπίας. Οι σχετικοί κανονισμοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Άλλωστε, το ίδιο το κόστος των αδειών (3.000.000 ευρώ για την άδεια διαδικτυακού στοιχήματος και 2.000.000 για τα λοιπά διαδικτυακά παιγνίδια) δεν είναι μόνο για εισπρακτικούς λόγους αλλά και για να εξασφαλίζει ότι μόνο σοβαροί και οικονομικά εύρωστοι «παίκτες» θα μπαίνουν σε αυτή την αγορά.

Μόνο που ο ελεγκτικός ρόλος της ΕΕΕΠ δεν περιορίζεται στον έλεγχο πριν την αδειοδότηση, μια που πλέον είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των σχετικών αδειών. Υποτίθεται ότι ο ελεγκτικός ρόλος συνεχίζεται και σε όλη τη διάρκεια μιας περιόδου αδειοδότησης. Όπως αναφέρει και η ίδια: «Η Ε.Ε.Ε.Π. ως η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια θέτει τις προϋποθέσεις και καθορίζει τις διαδικασίες ώστε να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι στην αγορά των παιγνίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αμεροληψία και διαφάνεια σε όλα τα στάδια του ελέγχου.»

Εύλογα θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι «φέσια» 1,8 ευρώ προς τηλεοπτικούς σταθμούς, ιστοσελίδες και τη Super League είναι επαρκής λόγος για κινητοποιηθεί η ΕΕΕΠ και να ασκήσει τον ρυθμιστικό της ρόλο. Να φωνάξει, δηλαδή, τον «άφαντο» κ. Stefan Sulzbacher και να ζητήσει εξηγήσει για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των συμβατικών υποχρεώσεων της Interwetten. Να ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για να καταλάβει σε ποια κατάσταση, μια που αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για φερεγγυότητα των εταιρειών στοιχηματισμού έναντι των παικτών. Να επικοινωνήσει με την κεντρική διοίκηση της εταιρείας εξηγώντας ότι η αδειοδότηση για διαδικτυακό στοίχημα και τυχερά παιχνίδια γίνεται πάντα υπό την προϋπόθεση της τήρησης της νομιμότητας και του σεβασμού των συναλλασσομένων.

Διανύσαμε μακρύ δρόμο μέχρι κάπως να μπει τάξη στην αγορά του τζόγου, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού. Μόνο που αυτή η τάξη πρέπει να επιβλέπεται και να τηρείται διαρκώς. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή της ΕΕΕΠ.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις