ΕΕΕΠ: Συστήθηκε Επιτροπή για την αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου των καζίνο

Τυχερά Παιχνίδια: «Ντόρτια» για καζίνο, «εξάρες» για online gaming

Στη σύσταση Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων στην EEEΠ προχώρησε με απόφασή της η Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.

Η Επιτροπή θα εξετάσει το σύνολο των προτάσεων, που έχουν κατατεθεί στην Αρχή μετά από σχετικό αίτημά της, από τις διοικήσεις των 10 καζίνο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία στην χώρα μας.

Οι προτάσεις κάθε καζίνο περιλαμβάνουν αιτήματα για τον τρόπο που θα γίνουν βιώσιμα και μέσα σε αυτές υπάρχουν προτάσεις και για την βιωσιμότητα των προβληματικών καζίνο.

Στόχος της ΕΕΕΠ είναι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο πιο σύγχρονο και ευέλικτο που θα προσαρμοστεί στην σημερινή πραγματικότητα όπου παρατηρείται εκτόξευση των διαδικτυακών παιγνίων και περιορισμό των επίγειων καζίνο.

Η απόφαση

Η νέοσυσταθείσα Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με την απόφαση, θα συνεδριάζει εκτός ωραρίου εργασίας ή/και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση ή/και κατά τις αργίες ή εξαιρέσιμες ημέρες, μία φορά τουλάχιστον εβδομαδιαίως και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών.

«Έργο της Επιτροπής ορίζεται η μελέτη του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο καθώς και η αξιολόγηση και επεξεργασία των προτάσεων των επιχειρήσεων καζίνο, με σκοπό την υποβολή από την ΕΕΕΠ στην Κυβέρνηση προτάσεων θεσμικών παρεμβάσεων που θα τείνουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των καζίνο, με σεβασμό στις γενικότερες νομικές και συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας σχετικά με τα τυχερά παίγνια και σε συμφωνία με τις Συνθήκες και Κανονισμούς της ΕΕ» αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει στον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ μέχρι και την 31η Μαρτίου 2023, αναλυτική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

Εισαγωγικές πληροφορίες

Συνοπτικές πληροφορίες για την κατάσταση και τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς, το σκοπό του έργου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Προτάσεις των επιχειρήσεων καζίνο που εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν και τους λόγους απόρριψης αυτών
Προτάσεις των επιχειρήσεων καζίνο που εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές, επί μέρους ή συνολικά και τους λόγους της τροποποίησής τους.
Αναλυτική αναφορά στις προτάσεις των επιχειρήσεων καζίνο και για κάθε μία από αυτές θα περιλαμβάνει διατύπωση της πρότασης, τεκμηρίωση της νομικής δυνατότητας υλοποίησής της, αλλά και αξιολόγηση και εκτίμηση της θετικής χρηματοοικονομικής επίδρασης στη βιωσιμότητα του συνόλου ή ορισμένων επιχειρήσεων καζίνο.
Διοικητική σύνοψη, που θα περιλαμβάνει συνοπτικά μεταξύ άλλων και τις προτάσεις της Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ.
Πίνακες που θα υποστηρίζουν τα προαναφερόμενα.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Δημήτριος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΕΕΠ, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Αναστασία Πραπιάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
Αικατερίνη Αντύπα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
Αλεξάνδρα Τσερεμέγκλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
Ελένη Γληνού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
Αντώνης Αλεξίου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
Γεωργία Χαλούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, μέλος της Επιτροπής.
Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Μέλος της ΕΕΕΠ, μέλος της Επιτροπής.
Βασίλειος Ζώης, Προϊστάμενος Τμήματος της ΕΕΕΠ, μέλος της Επιτροπής.
Λεωνίδας Καρακίδης, Χρηματοοικονομικός σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής.
Χρέη Γραμματείας της Επιτροπής θα εκτελούν οι υπάλληλοι της ΕΕΕΠ:

Άγγελος Νάνος, Προϊστάμενος Τμήματος της ΕΕΕΠ.
Ηλιάνα Μηνιώτη, Προϊστάμενος Τμήματος της ΕΕΕΠ.
Η Επιτροπή θα είναι αμειβόμενη και η αποζημίωση των μελών της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΕΕΕΠ,

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις